Комунальний заклад "Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної ради"
 
Змінимо життя на краще!
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

МО суспільно-гуманітарного циклу

 

 

 

 ПРОБЛЕМА, НАД  ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ:

 

                   

        ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

              

                                         

 

                                                                 

  

 

                 СКЛАД МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ

  ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН:

 

         

      Савичева Наталія Яківна 

      голова методичного об'єднання

                 Кваліфікація:вчитель української мови та літератури

                    Предмет, який викладає: українська мова та література

              Категорія:вища

        Звання:вчитель-методист

                       

        Колосай Алла Володимирівна 

    секретар методичного об'єднання 

                  Кваліфікація:вчитель англійської  і німецької мов

 Предмет, який викладає: англійська мова

                  Категорія:вища

               Звання:старший учитель

 

                    

                      Колосай Олег Вільямович

  Кваліфікація: вчитель історії і суспільствознавства

                         Предмет, який викладає: історія, правознавство,

                  людина і суспільство

                      Категорія: вища 

 

                                                                            

                                                            Носенко Тетяна Володимирівна

                                                Кваліфікація:вчитель української мови та літератури

                                               Предмет, який викладає: українська мова та література

                                                                        Категорія:перша

 

 

                                                                         

                                                             Антонова Оксана Леонідівна

                                               заступник директора з навчально-виховної роботи

                                           Кваліфікація:вчитель російської мови та літератури

                                           Предмет, який викладає:світова література, російська мова

                                                                Категорія:вища

                                                             Звання:старший учитель

 

                                                                           

                                                                Ткаченко Ольга Миколаївна

                                                      заступник директора з виховної роботи

                                                 Кваліфікація:вчитель російської мови та літератури 

                                                     Предмет, який викладає: світова література

                                                                         Категорія:вища

                                                                Звання: старший учитель

 

                                                                             

                                                               Дишкант Світлана Миколаївна

                                                    Кваліфікація:вчитель російської мови та літератури

                                            Предмет, який викладає: російська мова, світова література,

                                                                          художня культура 

                                                                       Категорія:вища

                                                                Звання:старший учитель

Основні напрямки роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2014-2015 н. р.

  Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про мови»,новий державний стандарт базової і повної середньої освіти, Указ президента України від 20.03.2008 року №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», План дій щодо підвищення якості дошкільної та шкільної освіти, розроблений МОН України, Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів,затверджена наказом МОН України від 17.12.2007 року №1133, Інструктивно-методичний лист МОН України від 04.08.2009 року №1/9-515 «Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах, Наказ Міністерства від 10.05.2011 року №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Наказ Міністерства від 14.07.2013 року №791 «Про затвердження програми зовнішнього незалежного оцінювання», Положення про Державну підсумкову атестацію, програми для загальноосвітніх навчальних закладів, Програми курсів за вибором  і факультативів, Методичні рекомендації МОН України щодо викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в 2014-2015 н. р.

   Аналіз змісту вказаних документів дозволяє визначити напрямки роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на новий навчальний рік:

-         проведення всіх видів навчальних занять;

-         розробка Програм та календарно-тематичних планів з урахуванням особливостей роботи школи-інтернату;

-         забезпечення безперервного удосконалення якості викладання;

-         навчання учителів методології ведення дослідно-пошукової і науково-дослідницької роботи;

-         комплексне методичне забезпечення навчальних предметів МО;

-         надання допомоги учителям МО в підготовці до атестації;

-         встановлення творчих зв’язків з кафедрами й МО інших навчальних закладів з метою вивчення, узагальнення й розповсюдження досвіду роботи кращих учителів;

-         надання допомоги молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;

-         організація й керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка учнів до олімпіад, інтелектуальних курсів, конференцій;

-         обговорення результатів науково-дослідницьких і експериментальних робіт учнів та вчителів;

-         розгляд і затвердження матеріалів для підготовки учнів до підсумкової атестації та ЗНО;

-         проведення пробного  тестування ЗНО;

-         аналіз результатів освітньої діяльності з предметів;

-         проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів;

-         участь у розробці варіативної частини навчального плану;

-         проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів;

-         підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання  навчальних предметів, підвищення кваліфікації учителів;

-         обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

-         запровадження новітніх методів навчання і виховання учнів;

-         формування комунікативної, мовної, мовленнєвої, соціокультурної, полікультурної, інформаційної, продуктивно-творчої діяльності, саморозвитку і самоосвіти  компетенцій учнів;

-         розвиток критичного мислення школярів;

-         формування вмінь і навичок переконливо викладати свої думки, вести діалог, дотримуватись правил мовленнєвого етикету;

-         створення умов для розкриття природних здібностей та обдарувань;

-         допомога педагогічно запущеним учням, які прибули до школи-інтернату;

-         самореалізація І соціалізація особистості учня;

-         вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

-         розробка методичних рекомендацій для вчителів, алгоритмів, пам’яток для учнів щодо найкращого засвоєння навчального матеріалу.

   

 

Етапи роботи над проблемою

 

      І етап

 

 1. Збір інформації щодо роботи над проблемою
 2. Вивчення суті понять «коппетенція»-«компетентність». Етапи становлення цих понять.
 3. Ключові компетентності.
 4. Розрізнювальні ознаки компетентнісного і знаннєвого підходів.
 5. Діагностичне оцінювання вихідних компетентностей.
 6. Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності педагога.

 

    ІІ етап

 «Навчальна діяльність повинна не просто дати людині суму знань, умінь, навичок,а сформувати її компетенції»

1. Ключові компетенції педагога.

2. Шляхи формування компетентностей учнів.

3. Можливості навчальних предметів щодо формуввання основних груп компетентностей учнів.

4. Алгоритм забезпечення процесу формування компетентностей учнів.

5. Забезпечення процесу формування компетентностей учнів.

 

             ІІІ етап

 

1. Моделювання зразкових занять з проблеми.

2. Проведення педагогічних тренінгів, ділових ігор. Предметно-методичних тижнів тощо.

3. Аналіз та самоаналіз роботи над індивідуальними прблемними питаннями

 

 

ІV етап

1. Моделювання педагогічного досвіду.

 2.Вироблення рекомендацій щодо впровадження в практику роботи школи чи інших шкіл даної проблеми(моделі,схеми.сутності основних ідей).

3.Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу над проблемою «Компетентнісний підхід до вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу»

 

 

ПЛАН РОБОТИ

   МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ

  ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИП  НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

                                       

 І ЗАСІДАННЯ

 1. Аналіз результативності роботи МО за минулий навчальний рік.
 2. Обговорення та затвердження плану роботи МО на новий навчальний рік.
 3. Проведення діагностики рівня готовності членів МО до роботи  над проблемою та відповідність їй обраних тем для самоосвіти.
 4. Опрацювання нормативних документів МОН  України, методичних  рекомендацій щодо викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу, ведення шкільної документації в 2014-2015н.р.
 5.  Вимоги до оформлення календарних планів вчителів.    
 6. Робота з обдарованими дітьми. Участь учнів ШНТ у територіальному відділенні МАН  та посильна допомога їм у науково-дослідницькій діяльності.
 7. Участь учнів у першому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу.
 8. Вивчення матеріалів шкільних заходів на виконання закону « Про мови» та участь у їх виконанні.

 

                  Робота між І і ІІ засіданнями МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

 1.Проведення діагностики рівня готовності членів МО до роботи над

       проблемою та відповідність їй обраних тем для самоосвіти.

                                                                (Голова МО  Савичева Н.Я., до 10.09.2014 р.) 

   2.Складання плану проведення відкритих уроків та виховних заходів.

                                                                (Голова МО  Савичева Н.Я., до 10.09.2014 р.) 

  3.Проведення діагностичних контрольних робіт з української, англійської мов

       у 5 класі ( вчителі: Савичева Н.Я., Колесник М. І. до 10.09.2014 р.).

  5.Проведення дня грамотності в школі (08.09.2014 р.)

  6. .Участь у роботі конференції юних науковців ( м. Кіровоград, 29.09.2014 р.).

  7.Проведення зборів НТУ «Мудра сова». Досвід юних науковців.

.                                                                                                                  (Жовтень 2014 р.).

  8.Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. (Жовтень 2014 р.).

 10.Робота з учнями-переможцями І етапу ВУО. Підготовка до ІІ туру олімпіад.

 11.Робота за планом заходів до Дня української писемності (листопад 2014р.).

 12.  Підготовка та проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика,  ім.. Т. Шевченка.

 

 ІІ ЗАСІДАННЯ

 

1.Науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід у сучасній освіті:

 світовий досвід та українські перспективи (Голова МО Н. Я. Савичева).

 

1.1.Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні предметів

суспільно-гуманітарних  дисциплін у школі - інтернаті (Голова МО Н. Я. Савичева)..

 

1.2.Види компетентностей: соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності 

                                                                                             (Завуч, член МО  Антонова О.Л.).

1.3.Компетентнісний підхід у вивченні історії та правознавства. Формування соціальних компетентностей (Вчитель історії та правознавства Колосай О.В.).

 

1.4.Творчі групи у системі роботи над проблемою «Компетентнісний підхід при

вивченні предметів суспільно-гуманітарного циклу» .

 

2.Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (Вчителі-предметники).

 

3.Про хід І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика. (Голова МО Савичева Н.Я.).

 

4.Про підсумки проведення Дня української писемності в школі-інтернаті.

 

Робота між ІІ і ІІІ засіданнями МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

 

1.Методична оперативка «Про роботу з учнями, що мають низький рівень

         знань». Рекомендації психолога, дефектолога з питань корек-

         ційної роботи з невстигаючими.

 

      2. Реєстрація школярів для участі у Всеукраїнських учнівських конкурсах-іграх  «ПАТРІОТ», «СОНЯШНИК», «ГЕЛІАНТУС», "PUZZLE".

 

      3.Вивчення досвіду роботи шкіл, окремих педагогів з проблеми компетент-

        нісного підходу до вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу.

        Апробація  досвідів на уроках та позаурочний час. Взаємовідвідування   уроків

       з даної проблеми. Обговорення, методичні знахідки, рекомендації.

   

     4.Виконання програм за І семестр. Оформлення звітів роботи вчителів

        за І семестр.

 

 ІІІ ЗАСІДАННЯ

1.    «Полікультурна компетентність у викладанні світової літератури».

(Із методичної скарбнички творчої групи вчителів-словесників світової літератури)

 

1.1.Діалог. Компаративність як складові формування розвитку комунікативної

       компетентності учня (Антонова О. Л., Дишкант С.М.).

 

1.2. Методичний практикум. Вироблення рекомендацій щодо формування кому-

    нікативних компетентностей на уроках літератури.

.

2.Комп'ютерізація навчального процесу при викладанні предметів суспільно-

   гуманітарного циклу. ( З досвіду роботи Колосай А.В.)

 

3.Про підготовку та проведення методичної декади вчителів суспільно-  

    гуманітарного циклу. Затвердження плану роботи Декади.

                                                                                               ( Голова МО Савичева Н.)

 

Робота між ІІІ і ІV засіданнями МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

 1.Участь у роботі методичної декади вчителів МО суспільно-гуманітарного цик-

     лу.  ( за планом )

  2. 2.Консультації для учнів з підготовки до  ДПА, ЗНО. Пробне тестування для учнів 11класу (Вчителі української мови та літератури, історії, іноземної мови) 

 

ІV ЗАСІДАННЯ  

             1.Тема «Методичні засади впровадження компетентнісного підходу до на-

     вчання в основній і старшій школі. Компетентнісний підхід як метод  

     моделювання результатів навчання. Сучасна модель випускника школи-

     інтернату» (за результатами роботи методичної декади)

 

1.1Реалізація компетентнісного підходу на моделювання результатів навчання.                                                                                   ( Вчителі: Савичева Н.Я., Носенко Т.В., А. В., Колосай О. В., Антонова О. Л., Колесник М. І.).

 

V ЗАСІДАННЯ

  

1.Підсумки роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу на ІІІ етапі роботи

    над науково-методичною проблемою «Компетентнісний підхід при вивченні

     предметів суспільно-гуманітарних дисциплін».

 

2.Переспективний план заходів,засідань МО на новий навчальний рік.

    Внесення пропозицій до проекту робочого плану школи-інтернату 

    на 2015-2016 н. р.

 

3.Про проведення та оформлення результатів моніторингу якості знань учнів, під-

   сумкових контрольних робіт.

 

4.Дайджест нової методично-навчальної літератури. Рекомендації МОН У до

    використання в навчальному процесі електронних посібників.