Комунальний заклад "Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської обласної ради"
 
Змінимо життя на краще!
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

 

 

Нормативні документи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Закон України «Про охорону праці»

Кодекс законів про працю України

 

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

 

Закон України "Про відпустки"

 

Закон України "Про оплату праці"

 

 

Закон України "Про пожежну безпеку".

 

Закон України "Про дорожній рух".

 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

 

Закон України "Про цивільну оборону України".

 

Закон України "Про колективні договори і угоди".

 

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

 

 

 

 

 

 

Інструктажі з питань охорони праці у навчальному закладі: види та вимоги до проведення

 

Інструктажі з питань охорони праці є складовою частиною навчання з питань охорони праці. Працівники навчальних закладів — під час прийняття на роботу та періодично — зобов’язані проходити такі інструктажі. З огляду на характер і час проведення розрізняють конкретні види інструктажів з питань охорони праці У навчальному закладі розроблюють локальне положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці. В окремому розділі цього положення визначають порядок проведення інструктажів з питань охорони праці. Також раз на три роки складають плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці. Обидва документи затверджує керівник навчального закладу. Допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці заборонено. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяють на:
  • вступний
  • первинний
  • повторний
  • позаплановий
  • цільовий.
 

Примітка. На відміну від вступного інструктажу, інструктажі з питань охорони праці на робочому місці — первинний, повторний, позаплановий, цільовий — проводить не фахівець з охорони праці навчального закладу, а безпосередній керівник робіт працівника. Тому саме він вносить записи до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОП ДИРЕКТОРА